HEBRA-GTO

De historie van ons transportbedrijf gaat al ver terug in de tijd.
De eerste vermelding van het feit dat onze familie vrachtrijders waren bestaat uit 1887, dat was nog met paard en wagen.
De eerste vrachtauto is in gebruik genomen in 1921 en was tevens de eerste vrachtauto op het eiland Schouwen - Duiveland alwaar de oorsprong ligt van ons bedrijf.
De vrachtauto op de foto was de eerste.
De eerste vierasser van het bedrijf zoals je ziet een afzetbak voor conventionele lading toen konden we nog alles met een auto, het is ook een kipper BD-51-SP van 1982.

Door hier te klikken ziet U een aantal krantenknipsels wat iets zegt over de historie.
Het ontstaan van HEBRA Containervervoer B.V. vindt zijn oorsprong op het eiland Schouwen-Duiveland provincie Zeeland waar in 1921 de opa van de huidige eigenaar startte met een bodedienst en melk op ging halen bij de boeren in de loop van de jaren werd het agrarisch vervoer uitgebreid met het vervoer van allerlei landbouwproducten
Dit werd onderbroken door de watersnood van 1953.
 
Tijdens de opbouwperiode na de watersnood coördineerde de Gebr. Hendrikse
(de toenmalige naam van het bedrijf) het vervoer van zand met kippers voor de Heidemij.
Na de opbouw werkzaamheden stortte het bedrijf zich weer met volle overgave op het vervoer van landbouwproducten en het vervoer van vee werd een heel belangrijke pijler, want in de eerste jaren na de watersnood kon er weinig meer met het land gedaan worden dan veeteelt.
 
Na verloop van jaren werd het veevervoer afgebouwd en kreeg het vervoer van landbouwproducten weer de overhand.

In de jaren 70 zag je een verschuiving aankomen van het conventionele vervoer naar het vervoer in zeecontainers en met het oog op de toekomst is in 1979 besloten tot het oprichten van HEBRA Containervervoer BV in Rotterdam.
Medio jaren 1980 is het conventionele vervoer afgebouwd en werd van het zeecontainervervoer de hoofdzaak gemaakt en vanaf die tijd is het transportbedrijf Gebr. Hendrikse in feite een vervoerder geworden van HEBRA.