ADR VERVOER

Wilt u, uw ADR-stoffen vervoeren? Met de beste kwalificering en certificaten is HebraGTO de juiste partner is ADR-vervoer.


Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen valt onder onze mogelijkheden. Al onze chauffeurs zijn gecertificeerd om met gevaarlijke stoffen om te kunnen gaan. Wij mogen alle soorten gevaarlijke stoffen vervoeren.


Wij hebben voor wat betreft het vervoeren van gevaarlijke stoffen dankzij onze dochteronderneming GTO de mogelijkheden om alle soorten gevaarlijke stoffen te vervoeren. Wij beschikken over meerdere trekkers met compressoren en hebben ook de mogelijkheid om explosieven te vervoeren.
Bij explosieven kunt u met name denken aan vuurwerk, ook hiermee zijn wij regelmatig onderweg door heel europa.
Dus het vervoer van gevaarlijke stoffen in de meest brede zin van het woord

IMG_3839.jpg
 

GECERTIFICEERD

Om uw ADR-goederen op de juiste manier te vervoeren zijn al onze chauffeurs en het wagenpark juist uitgerust. Onze chauffeurs gaan regelmatig op cursus en beschikken over een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Dit certificaat wordt alleen uit gegeven door erkende ADR-opleidingen. Het wagenpark ondergaat een jaarlijkse keuring voor de eisen van ADR-goederentransport.

 

VERSCHILLENDE ADR KLASSEN

Gecertificeerd voor elke klasse

  1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen

  2. Samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen

  3. Brandbare vloeistoffen

  4. Brandbare vaste stoffen, Voor zelfontbranding vatbare stoffen & Stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen

  5. Oxiderende stoffen & Organische peroxiden

  6. Giftige stoffen & Infectueuze stoffen

  7. Radioactieve stoffen

  8. Bijtende stoffen

  9. Overige (milieu) gevaarlijke stoffen

 

Gevaarlijke stoffen worden vaak gezien als explosieven, brandstoffen, gassen en chemische producten. Maar ook stoffen van reinigingsmiddelen, verfproducten, cosmetica en voeding vallen in een bepaalde vorm ook onder gevaarlijke stoffen. Het transport van gevaarlijke stoffen is te herkennen aan de gevaar etiketten en UN-nummers op de containers en tanks, maar ook op de vrachtbrief is deze informatie vermeld.


Om ADR-stoffen te mogen vervoeren moeten wij als bedrijf onze bedrijfsactiviteiten goed beveiligen. Voor elk transportbedrijf wordt er onderscheid gemaakt in de maatregelen voor “normale” geclassificeerde stoffen en “zeer risicovolle stoffen”. De stoffen die wij vervoeren gaan van normale stoffen tot de zeer gevaarlijke stoffen daarom hebben wij een zeer uitgebreid en uitgewerkt beveiligingsplan. Zo weet iedereen binnen het bedrijf hoe ze met deze stoffen op een correcte manier om moeten gaan. Om dat deze stoffen bij verkeerd gebruik of doelbewust misbruik, serieuze gevolgen kunnen hebben. Deze beveiligingsvoorschriften omvatten de gehele transportketen. 

Wilt u meer informatie over het vervoer van ADR of ben u benieuwd naar de opties die wij u kunnen bieden? Neem dan contact met ons op via het contact formulier, dan kunnen wij samen kijken naar de mogelijkheden.