top of page
containertransport.png

PRIVACYBELEID VAN HEBRAGTO

​Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is HebraGTO's beleid om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen, inclusief op onze website, https://www.hebragto.com, en andere sites die we bezitten en beheren.

Dit beleid is van kracht vanaf 16 april 2022 en werd het laatst bijgewerkt op 16 april 2022.

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen omvat zowel informatie die u bewust en actief aan ons verstrekt bij het gebruik van of deelname aan onze diensten en promoties, als informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden tijdens de toegang tot onze producten en diensten.

 

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens loggen die door uw webbrowser worden verstrekt. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw apparaat, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, andere details over uw bezoek, en technische details die optreden in combinatie met eventuele fouten die u tegenkomt.

Hoewel deze informatie op zichzelf niet persoonlijk identificeerbaar is, kan het mogelijk zijn om ze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

 

Persoonlijke informatie

Wij kunnen om persoonlijke informatie vragen die een of meer van de volgende elementen kan omvatten:

  • Naam

  • E-mail

  • Telefoon/gsm-nummer

  • C.V.

 

Legitieme redenen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen wanneer wij daar een legitieme reden voor hebben. In dat geval verzamelen wij alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om onze diensten aan u te verlenen.

 

Verzamelen en gebruiken van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u een van de volgende handelingen op onze website uitvoert:

  • Een mobiel apparaat of webbrowser gebruiken om toegang te krijgen tot onze inhoud

  • Contact met ons opneemt via e-mail, sociale media of soortgelijke technologieën.

  • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

om uw sollicitatie in overweging te nemen

voor het bijhouden van interne dossiers en administratieve doeleinden

Houd er rekening mee dat wij informatie die wij over u verzamelen, kunnen combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die wij van andere betrouwbare bronnen ontvangen.

 

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en zolang wij deze informatie bewaren, zullen wij deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

 

Hoewel wij ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, wijzen wij erop dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is, en dat niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Wij zullen voldoen aan de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot elke inbreuk op gegevens.

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren

Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts zo lang als nodig is. Deze periode kan afhangen van waar we uw informatie voor gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is, zullen wij deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden.

 

Privacy van kinderen

Wij richten geen van onze producten of diensten rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

 

Internationale overdrachten van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en/of verwerkt op locaties waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en derde partijen faciliteiten aanhouden. Houd er rekening mee dat de locaties waarnaar wij uw persoonlijke informatie opslaan, verwerken of overdragen mogelijk niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als het land waarin u de informatie aanvankelijk hebt verstrekt. Indien wij uw persoonlijke informatie overdragen aan derden in andere landen: (1) zullen wij deze overdrachten uitvoeren in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving; en (2) zullen wij de overgedragen persoonlijke informatie beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

U behoudt altijd het recht om ons persoonlijke informatie te onthouden, met dien verstande dat uw ervaring van onze website kan worden beïnvloed. Wij zullen u niet discrimineren wanneer u gebruik maakt van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Als u ons persoonlijke informatie verstrekt, begrijpt u dat wij deze zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U behoudt het recht om details op te vragen over de persoonlijke informatie die wij over u hebben.

 

Indien wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

 

Indien u er eerder mee heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden gebruiken, kunt u op elk moment van gedachten veranderen. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven uit onze e-mail-database of om u af te melden voor communicatie. Houd er rekening mee dat wij u mogelijk om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

 

Indien u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de gegevens in dit privacybeleid. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om alle informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn.

Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

 

Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

 

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen overeenstemmingkunnen wij ons privacybeleid wijzigen om updates van onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken, of wijzigingen in de wet- of regelgeving weer te geven. Als wij besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen wij de wijzigingen hier bekendmaken via dezelfde link als waarlangs u dit privacybeleid opent. Indien vereist door de wet, zullen wij uw toestemming vragen of u de mogelijkheid geven om u aan te melden of af te melden, zoals van toepassing, voor elk nieuw gebruik van uw persoonlijke informatie.

 

Ons contacteren

Voor vragen of opmerkingen over uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens 

info@hebragto.com

 

Privacybeleid: Algemene voorwaarden
bottom of page