top of page

Een mooi jubileum in de garage


Op vrijdag 1 juli is Shane Visser 12,5 jaar bij ons! Met een lang weekend achter de rug konden we hem vandaag feliciteren. Voor deze speciale gelegenheid ontving hij een mooie jubileumspeld, een oorkonde en een mooie bos bloemen.


Op naar de komende 12,5 jaar sleutelen aan het wagenpark in de garage!


Namens de familie en al zijn collega's feliciteren wij Shane met deze geweldige verjaardag!Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page